phí hòa mạng lắp đặt internet viettel

LẮP ĐẶT MẠNG WIFI - INTERNET VIETTEL TELECOM

HOMET
165.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • Áp dụng 61 tỉnh (trừ HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1T
180.000đ/ 220.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN2T
229.000đ/ 245.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN3T
279.000đ/ 330.000đ
Không giới hạn
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1T
210.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1H
255.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR2T
245.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR2H
289.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR3T
299.000đ
Không giới hạn
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR3H
359.000đ
Không giới hạn
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
TV360
STD/ 168 Kênh
30.000/ tháng
 • Áp dụng Toàn quốc
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ Cài đặt Ứng dụng TV360
Xem khuyến mãi
TV360
STD BOX/ 168 Kênh
60.000/ tháng
 • Áp dụng Toàn quốc
 • Khách hàng cần có bộ thiết bị ViettelTV Box
Xem khuyến mãi
HOMET-APP
195.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Modem WiFi + App
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
HOMET-BOX
225.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Modem WiFi + Đầu thu
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1T-APP
210.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Modem WiFi + App
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1T-BOX
240.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Modem WiFi + Đầu thu
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1H-APP
250.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Modem WiFi + App
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1H-BOX
280.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Modem WiFi + Đầu thu
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1T-APP
240.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Home WiFi + App
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1T-BOX
270.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Home WiFi + Đầu thu
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1H-APP
285.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Home WiFi + App
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1H-BOX
315.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Home WiFi + Đầu thu
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi

Giải pháp nổi bật

Một số giải pháp nổi bật của Viettel Telecom

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật của Viettel Telecom