Lắp đặt Internet Viettel - Khuyến Mãi Lớn - Tư Vấn Miễn Phí

HOMET
165.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • Áp dụng 61 tỉnh (trừ HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1T
180.000đ/ 220.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN2T
229.000đ/ 245.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN3T
279.000đ/ 330.000đ
Không giới hạn
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi 2 băng tầng
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1T
210.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1H
255.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR2T
245.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR2H
289.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR3T
299.000đ
Không giới hạn
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR3H
359.000đ
Không giới hạn
 • Phí hòa mạng 300k
 • Modem WiFi + Home WiFi
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
TV360
STD/ 168 Kênh
30.000/ tháng
 • Áp dụng Toàn quốc
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ Cài đặt Ứng dụng TV360
Xem khuyến mãi
TV360
STD BOX/ 168 Kênh
60.000/ tháng
 • Áp dụng Toàn quốc
 • Khách hàng cần có bộ thiết bị ViettelTV Box
Xem khuyến mãi
HOMET-APP
195.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Modem WiFi + App
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
HOMET-BOX
225.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Modem WiFi + Đầu thu
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1T-APP
210.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Modem WiFi + App
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1T-BOX
240.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Modem WiFi + Đầu thu
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1H-APP
250.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Modem WiFi + App
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
SUN1H-BOX
280.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Modem WiFi + Đầu thu
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1T-APP
240.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Home WiFi + App
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1T-BOX
270.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Home WiFi + Đầu thu
 • 61 tỉnh (Ngoại thành HNI, HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1H-APP
285.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng App TV360
 • Home WiFi + App
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
STAR1H-BOX
315.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Sử dụng Box TV360
 • Home WiFi + Đầu thu
 • Áp dụng (Nội thành HNI và HCM)
Xem khuyến mãi
Rate this page